Tin mới Dự án mới

Chia đang chuẩn bị ra mắt IPO trong năm nay

Chia đang chuẩn bị ra mắt IPO trong năm nay

Chia, một dự án tiền điện tử được tạo ra vào năm 2018 sử dụng lưu trữ (storage) cho sự đồng thuận, đang hướng đến việc chào bán công khai trong năm nay, theo tuyên bố từ COO - Gene Hoffman.