Tin mới Hệ sinh thái blockchain

Đồng sáng lập của Vine có kế hoạch ra mắt Game Console dựa trên blockchain sử dụng NFT để vận hành

Đồng sáng lập của Vine có kế hoạch ra mắt Game Console dựa trên blockchain sử dụng NFT để vận hành

Dom Hofmann, người đồng sáng lập của Vine - dịch vụ phổ biến dùng để chia sẻ video dạng ngắn trên các mạng xã hội, đã công bố một dự án non-fungible token (NFT) có tên là Supdrive. Nền tảng này đang hướng tới mục đích trở thành một game console dựa trên blockchain sẽ sử dụng NFT để vận hành các trò chơi điện tử của dự án.