Tin mới Sự kiện

AMA Recap: Hiểu rõ hơn về dự án ANTEX

AMA Recap: Hiểu rõ hơn về dự án ANTEX

AntEx là một dự án hệ sinh thái DEFI cung cấp các giải pháp toàn diện, tối ưu và bảo mật cho các nhà phát triển, chủ dự án và cộng đồng với các sản phẩm, tính năng nổi bật như VNDT stable coin, Dịch vụ giao dịch & thanh toán, AntLock, AntLaunch, Antex - Blockchain Wallet, DEX, AntEx Academy & Research, Blockchain network - VN Smartchain.

AMA Recap: Hiểu rõ hơn về dự án ANTEX

AMA Recap: Hiểu rõ hơn về dự án ANTEX

AntEx là một dự án hệ sinh thái DEFI cung cấp các giải pháp toàn diện, tối ưu và bảo mật cho các nhà phát triển, chủ dự án và cộng đồng với các sản phẩm, tính năng nổi bật như VNDT stable coin, Dịch vụ giao dịch & thanh toán, AntLock, AntLaunch, Antex - Blockchain Wallet, DEX, AntEx Academy & Research, Blockchain network - VN Smartchain.