Tag: metamask

Metamask lên kế hoạch ra mặt Airdrop và token của riêng mình

Metamask lên kế hoạch ra mặt Airdrop và token của riêng mình

Trong buổi gặp gỡ online với cộng đồng được phát trực tiếp trên YouTube vào ngày 26 tháng 8, các nhà phát triển đã thảo luận về các giải pháp layer-2 và mạng tùy chỉnh cho cộng đồng Metamask, xây dựng kế hoạch trong tương lai cho việc phát hành một token minh bạch.