Tin mới Tổng hợp tin tuần

Tóm tắt NFTs: Đánh giá Tuần

Tóm tắt NFTs: Đánh giá Tuần

Một tuần với nhiều tin tức lớn trong bối cảnh NFT được nhắc đến gần như hàng ngày. Hãy cùng nhìn lại một số tiêu đề hot nhất trong tin tức về Non-fungible token của tuần này.